De Stichting Filmhuis Sneek bestaat uit 5 bestuursleden:

  • Klaus Boonstra, voorzitter
  • Anne Marie van de Elsacker, secretaris
  • Ger de Boer, penningmeester
  • Emile Frowijn
  • Jolanda de Jong

Het bestuur organiseert in nauwe samenwerking met CineSneek en een aantal vrijwilligers de wekelijkse filmhuisvertoning en het jaarlijkse filmfestival De Sneker Filmwinter.